58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl

Rekrutacja do Technikum

Szanowni kandydaci,

 

Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych to:

 

  • ponad dziewięćdziesiąt lat tradycji,
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
  • nowoczesne pracownie zawodowe,
  • praktyki zawodowe w renomowanych firmach, bankach i urzędach

 

Zapraszamy do zapoznania się z: 

 

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy w naszym Technikum następujące kierunki kształcenia:

 

TECHNIK EKONOMISTA

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika ekonomisty.

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej.

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika organizacji reklamy.

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

 

Regulamin rekrutacji:

Pobierz

 

Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2018/2019

Kliknij tutaj

 

Przedmioty brane pod uwage podczas rekrutacji:

Zawód

 1 przedmiot 

 2 przedmiot

 3 przedmiot 

 4 przedmiot

Technik ekonomista  język polski  matematyka   język obcy

 geografia

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 język polski

 matematyka

 język obcy

 informatyka 

Technik organizacji reklamy

 język polski

 matematyka

 język obcy

informatyka

Zapraszamy na Dzień Otwarty w ZSAE

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018 wykonane przez Daniel Darul