58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl

Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie

 

Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” w formule projektu zintegrowanego, w którego skład wchodzi również projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni –  ucz się, doświadczaj, pracuj”.

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni

Wartość projektu
Wartość całkowita projektu: 58 105 724,88 zł. 
Koszty kwalifikowalne: 57 925 609,11 zł.
Poziom dofinansowanie: 72,21% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Kwota dofinansowania: 41 826 539,28 zł.
Koszty niekwalifikowalne: 180 115,77 zł.


Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Rekrutacja na Kurs A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe A.36 i A.65

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018 wykonane przez Daniel Darul